meme-kucultmeGünümüzde birçok kadının ortak sorunu olarak gündeme gelen büyük göğüslere sahip olma olgusu meme küçültme operasyonları sayesinde artık çok rahat bir şekilde çözülmektedir. Meme büyüklüğü sadece kadınlarda değil, erkeklerde de görülen bir durumdur. Bu nedenle sadece kadınlar üzerinden değerlendirme yapmak sağlıklı olmayacaktır. Meme büyüklüğünün bir takım nedenleri vardır. Bu nedenlerden en önemlisi bölgesel yağlanma dediğimiz yağ hücrelerinin meme bölgesinde aşırı şekilde genişlemesidir. Bunun yanında cilt fazlalığı yani meme dokusunun genişlemesi de meme büyüklüğünün başlıca sebepleri arasındadır. Büyük göğüslere sahip olmak birçok kadının hayali olsa da, vücut dengesi açısından oldukça büyük bir göğüse sahip olan kadınlar hem ruhsal, hem de fiziksel açıdan kendilerini sağlıklı hissedememektedir. Bu nedenle büyük memelerden kurtulmanın tek yolu meme küçültme operasyonudur.

Memelerde yaşanan büyüklük sorunu omurga ve sırt bölgesinde ağrılara neden olurken, omuz bölgesinde de ağrı yapabilmektedir. Bunun dışında kamburluk nedeni olarak da göğüs büyümesi etkenler arasında olmaktadır. Sadece bu nedenlerle değil, günlük hayattaki bazı aktiviteleri zorlaması, kıyafet seçiminde ortaya çıkardığı zorluklar nedeniyle kadınlarda büyük sorunlardan bir tanesi olarak bilinmekte ve görülmektedir. Bu sorunun çözüm yolu ise meme küçültme estetiğidir. Meme küçültme estetiği sayesinde vücuda orantılı göğüslere kavuşma şansınız bulunmaktadır.

Meme küçültme kararı nasıl alınmalıdır?

Bu karar alınmadan önce uzman bir doktora danışmak gerekmektedir. Alanında uzman doktorunuzun yapacağı testler ve alacağı ölçüler doğrultusunda memelerde büyüklük olup olmadığı, vücudun oranına göre ne derece büyük olduğu belirlenecektir. Yapılan testler ve ölçümler sonrasında estetik operasyon yapılacaksa, meme başı ve meme ucundaki koyu bölge yukarıya doğru kayacaktır. Bu nedenle hem doktor seçimi, hem de operasyon kararı dikkatle verilmelidir. Doktorun iyi olması demek operasyonun son derece başarılı bir şekilde yapılması demektir. Bu da kadınların psikolojik açıdan kendilerini daha iyi hissetmelerine imkan sağlayan tedavi yöntemlerinin başında gelen meme küçültme operasyonunun başarı şansını arttıran etkenlerdendir.

Meme küçültme estetiği ne zaman yapılabilir?

Bu operasyonu olmak için kişiler kendi kararlarını kendileri vermelidir. Özellikle kadınlarda görülen fakat erkeklerde de çokça karşımıza çıkan meme büyümesi sorunu bazı kriterlere bağlı olarak uygulanmaktadır. Bunlardan birkaçından bahsetmek gerekirse, meme küçültme operasyonu yaptıracak kişinin fiziksel olarak sağlıklı olması gerekmektedir. Küçültme operasyonuyla ilgili gerçekçi taleplere sahip olmalıdır. Meme büyüklüğü kişide psikolojik bir hasar bırakmalıdır. Memeler sırt, boyun ve omuz bölgesinde ağrı yapmalıdır. Ciltte ve çevre dokularda irritasyon meydana gelmelidir. Bunların dışında günlük hayatta çekince oluşturan durumlar görünüyorsa, misal memelerin büyüklüğünün kıyafetlerle gizlenmeye çalışılması meme küçültme operasyonunun gerekli olduğunun belirtileri arasındadır. Bunların yanı sıra meme küçültme operasyonu olmak isteyen kadınların alerjileri, sigara kullanımı, ailesinden gelen kalıtsal hastalıklar ve bunun gibi birçok etkenin test edilmesi, değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirmeler yapıldıktan sonra uygun görüldüğü takdirde uzman doktor tarafından meme küçültme operasyonu yapılacaktır.

Meme küçültme estetiğinde neler yapılır?

Bu operasyon esnasında meme dokusunda bulunan fazlalıklar, ciltteki sarkmalar düzeltildiği gibi, yağ dokusunda da küçültme sağlanmaktadır. Meme ucu bölgesindeki koyu renkte bulunan ve areola dediğimiz bölüm de küçültülür. Bunun nedeni orantılı bir şekilde küçültme işleminin gerçekleştirilecek olmasıdır. Bu sayede meme bir bütünlük arz edebileceği gibi, asimetrik memeleri bulunan kişilerin de göğüslerinin simetrik hale getirilme imkanı bulunmaktadır. Bu nedenle meme küçültme operasyonu komplike ve teknolojik bir operasyon olmasının yanı sıra, meme bölgesiyle alakalı bütün soruları yanıtlayan tedavi türü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Meme küçültme estetiğinde kullanılan teknikler nedir?

Meme bölgesinde aşırı büyüme görülen kişilerde kullanılan meme küçültme teknikleri sayesinde kadınlar psikolojik açıdan kendilerini daha rahat hissetmektedir. Bunun yanı sıra öz güvenleri tekrar yerine gelmekte ve ilişkilerinde daha başarılı sonuçlar almaktadırlar. Bu nedenle meme küçültme operasyonunda kullanılacak olan tekniklerin belirlenmesi aşamasında bir takım testler devreye girmektedir. Bu testler sonrasında da kullanılacak tekniğin hangisi olacağı yönünde uzman doktorun kararı beklenmektedir. Meme küçültme operasyonlarında kullanılan tekniklerden bir tanesi izsiz meme küçültme tekniğidir. Bu teknik meme dokusu diri olan ve memelerde sarkma olmayan kişilerde uygulanabilir. Meme ucundan meme küçültme tekniği ise meme ucu sarkması çok fazla olmayan kadınlarda tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra lolipop şeklinde izle yapılan meme küçültme tekniği ise son dönemlerde oldukça fazla şekilde kullanılan tekniklerin başında gelmektedir. Meme bölgesi aşağıya doğru dik olarak inen lolipop benzeri izlerle fazlalık dokunun çıkarıldığı tekniktir. Bu teknik sayesinde meme küçültme operasyonu otuz santim sarkma olan kişilerde bile uygulanma imkanı bulmuştur. Son olarak ters t şekline yapılan meme küçültme tekniği ise çok sık şekilde kullanılan cerrahi operasyon tekniği olarak karşımıza çıkmaktadır. Meme ucu çevresinden aşağıya doğru inen ve meme altında kalacak şekilde ters t yapan kesikler sayesinde meme küçültme işlemi gerçekleştirilir. Büyük boyutlu ve sarkma oranı çok fazla olan hastalarda bu teknik kullanılmaktadır.

Meme küçültme estetiği nasıl yapılır?

Meme boyutları oldukça büyük olan kişilerin psikolojik ve sosyal sorunlar yaşaması sonrasında yaptırmak istediği meme küçültme operasyonları, uzman doktorlar tarafından belirlenen bir takım testler sonrasında yapılmaktadır. Bu testler ve ölçümler neticesinde operasyon yapılmaktadır. Operasyon kararı vermiş bulunan hastalar bütün cerrahi işlemler öncesinde olduğu gibi bir takım kısıtlamalar, önerileri dikkate almalıdır. Bu öneriler dikkate alındığı takdirde operasyon sırasında komplikasyon yaşanma riski en aza indirilecektir. Bunun yanı sıra cerrahi operasyonların hepsinde tıbbi kesiler olmaktadır. Bu nedenle operasyon sonrasında kesinin yapıldığı bölgede iz oluşma şansı bulunmaktadır. Bu izler kişinin deri yapısına göre değişmektedir. Ameliyat sonrasında belirgin olarak görülen izler gün geçtikçe ortadan kaybolacak ve neredeyse gözle görülemeyecek seviyeye gelecektir. Bu da kişinin psikolojik açıdan kendini iyi hissetmesini sağlayacaktır. Yağ hücreleri temelinde oluşan meme büyümeleri ise liposuction tekniğiyle iz kalmadan da küçültme operasyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tekniklerin hangisi olacağına ise uzman doktorunuzun yapacağı testler sonrasında karar verilecektir.

Meme küçültme estetiği sonrasında

Meme küçültme operasyonları doktorun tecrübesine ve alanındaki bilgisinin ne derece kuvvetli olduğuna göre değişebilen başarı oranlarına sahiptir. Fakat günümüzde büyük kliniklerde görev yapan doktorların hemen hemen hepsi alanında uzman ve tecrübeli kişilerden oluşmaktadır. Yine de araştırmalarınız neticesinde size en iyi sonuçları verecek doktoru bulmanız, çevrenizden bu konuda yardım istemeniz ve bilgi almanız yerinde olacaktır. Sonuç olarak bu operasyon sonrasında görünümünüz neredeyse büyük oranda değişecektir. Operasyon sonrasında kol hareketlerinde belirli kısıtlamalar olabilir ve meydana gelecek olan ağrı en alt seviyede görülmektedir. Ameliyatın hemen ertesinde kişilere sargı sarılır veya sütyen giydirilir. Doktorun vereceği tavsiyelere uyduğunuz takdirde hastanede bir ile üç gün arasında misafir olduktan sonra taburcu olabilirsiniz. Taburcu olduktan sonra dikişlerin açılma süresi ortalama yedi gün olmakta, alınma süresi ise on güne yaklaşmaktadır. Operasyon sonrasındaki altı hafta boyunca sporcu sütyeni giymeniz gerekir. Bunun yanında operasyon sonrasında yaşanacak olan morluk ve şişlikler her cerrahi operasyon sonrasında görülen durumlardan bir tanesidir ve geçici olmaktadır.

Meme küçültme estetiği ameliyatının riskleri ve komplikasyonları nedir?

Günümüzde estetik operasyonlar kişiler tarafından çok ciddi operasyonlar olarak görülmemektedir. Genel olarak kişilerin gözünden baktığımızda estetik operasyonlar belirli bir riski bulunmayan ameliyat türü olarak karşımıza çıkar. Fakat her cerrahi operasyonda olduğu gibi estetik operasyonlarda da bir takım komplikasyonlar oluşma riski vardır. Bu komplikasyonlar operasyon sonrasında oluşan yara izi, yaşanabilecek olan enfeksiyon sorunları, meme başında ve hissiyatında duyu kaybı, kanama, memelerde oluşan şekil bozukluğu ve asimetri sorunu, cilt renginin değişmesi ve morarma, potansiyel cilt kayıplarının görülmesi, operasyon sonrasında emzirme konusundan bazı riskler oluşması, memelerde oluşabilecek gerginlik ve sertlik, ağrı ve çeşitli maddelere karşı alerji gelişimi olabilmektedir. Fakat bu komplikasyon türlerinin hepsi ya da bir tanesi bile sizin üzerinizde olacak diye bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle operasyona geçilmeden önce komplikasyonların sizinle paylaşılması tıbbı ahlak gereği gerekli görülmektedir.

Meme küçültme estetiği sonrasında emzirme yapılabilir mi?

Meme küçültme operasyonlarının tekniklerine göre değişen emzirme konusunda yaşanan sorunlar tamamen hastanın kararına bağlıdır. Uzman doktor tarafından belirtilen teknikle operasyon yapıldığı takdirde kişiye bir daha emzirme fonksiyonunu kullanamayacağı belirtilmektedir. Kişi bu durumu kabul eder ve operasyon isterse, ameliyata geçilecektir. Fakat doktor şartlar uygun olursa farklı bir teknik kullanarak kişinin emzirme yetisini kaybetmemesini sağlayabilir. Bu da gerekli testler sonucundan ortaya çıkacak olan bilgilerden bir tanesidir.

Sağlıklı günler dilerim.
Aşağıdaki formu doldurun, en kısa sürede size ulaşacağım.

    (*) Belirtilen alanlar zorunludur.